80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย?

กำหนดการเวทีเสวนา

80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย?

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555  เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมชั้น 3 ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนน สามเสน (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ)

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

....................................................................................................................................

13.00 – 13.30 น.       ลงทะเบียน

13.30 – 13.35 น.          นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและวัตถุประสงค์การจัดงาน

13.35 – 13.40 น..         ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวเปิดงาน

13.40 – 16.30 น.       เวทีเสวนา       80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย?

รายชื่อวิทยากร

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ศรีราชา เจริญพานิช   ผู้ตรวจการแผ่นดิน (อดีตสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550)

ดำเนินรายการโดย

วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และ พัชระ สารพิมพา ผู้ดำเนินรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน FM 96.5

--------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โทรศัพท์             02 243 8479       / โทรสาร             02 243 8489