ความรู้เรื่องประเทศอินโดนีเซีย-อาจารย์เพ็ญศรี พานิช ผู้เชี่ยวชาญประเทศอินโดนีเซีย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.

13.00-16.00 น.

 

ความรู้เรื่องประเทศอินโดนีเซีย

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช ผู้เชี่ยวชาญประเทศอินโดนีเซีย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550715-asean.mp3{/mp3remote}