ความรู้เรื่องประเทศสิงคโปร์-รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศสิงคโปร์

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้เขียนหนังสือ สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ