18-19 ส.ค. 55-กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 3

นายสุรศักดิ์  จิระวัสตมงคล อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนักข่าวอาวุโส ถ่ายรูปร่วมกันในกิจกรรมฟิตแอนเฟิร์มวันปิดการอบรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

ดาวน์โหลดภาพใหญ่โปสเตอร์

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น ๓ ดูแลสุขภาพกายและใจ


ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘- วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม

นายสุรศักดิ์ จิรวัสต์มคล อุปนายกฝ่ายบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จะจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รุ่น ๓ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่๑๘- วันอาทิตย์ที่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม โรส การ์เด้นริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม โดย กิจกรรมในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมี ทักษะในการบริหารร่างกาย รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และ รุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตามไปด้วย

กิจกรรมในโครงการจะประกอบด้วยการควบคุมเมนูอาหารระหว่างการอบรม(บริการเฉพาะข้าวกล้อง),  การฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ, รับฟังการบรรยายเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ,ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน การตรวจวัดดัชนีมวลกาย, การร่วมทำกิจกรรมแข่งขันการปรุงอาหาร นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันอังคารที่๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ (โดยผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายเงินมัดจำ จำนวนคนละ ๕๐๐ บาท   ทั้งนี้ทางสมาคมจะจ่ายเงินมัดจำคืนให้กรณีที่เข้าร่วมตลอดกิจกรรม  โดยจะสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สมาชิกสมาคมก่อน) ทางโทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรืออีเมล์ reporter@inet.co.th

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสื่อมวลชน

“ พิราบฟิต แอนด์ เฟิร์ม รุ่น 3”

วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555  

 โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม  

 

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555

07.00 น                  ลงทะเบียน  แบ่งกลุ่ม  แจกป้ายชื่อ

07.30 น.                 ออกเดินทางจากสมาคมฯ

09.00 น                  เดินทางถึงที่พัก – พักผ่อนตามอัธยาศัย -  ตรวจวัดดัชนีมวลกาย

09.30-10.00 น         กล่าวเปิดงาน

โดย  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00-10.15 น.        รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.    พฤติกรรมการกินของคนวัยทำงาน และ แพทย์แผนไทยกับศาสตร์การกินตามธาตุเจ้าเรือน

12.00-13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.         ชวนคิดชวนคุยปัญหาโรคคนทำงานในสำนักงาน (ออฟฟิศ  ซีนโดรม)

ทั้งบรรยายและปฏิบัติ

14.30-14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-17.00 น.         แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “นักข่าวกระทะเหล็ก” (ทำอาหาร)

18.30-19.00 น.         ประกาศผลการทำกิจกรรม “นักข่าวกระทะเหล็ก” (ทำอาหาร)

19.00-20.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

20.00-21.30 น.         เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์สนามข่าวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

07.00-08.00 น.             นัดรวมพล  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

08.00-09.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.30 น.             ถ่ายทอดประสบการณ์ประสาพี่น้องคนข่าว ใส่ใจในสุขภาพ

10.30-10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.30 น.             กลเม็ดเคล็ดลับการบำบัดสุขภาพภาพ ด้วยตัวเอง (การนวดผ่อนคลาย )

11.30-12.00 น.             สรุปประเมินผล ประกาศผล Miss&Mr. Fit and Firm

12.00-13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                       - ออกเดินทางกลับ กทม.