เสวนา รู้ทันพม่า , ทบทวนองค์ความรู้ที่มีต่อประชาคมอาเซียน และ จุดจบของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง?

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.

เสวนา รู้ทันพม่า , ทบทวนองค์ความรู้ที่มีต่อประชาคมอาเซียน และ จุดจบของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง?

 

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550805-asean.mp3{/mp3remote}

 

09.00-12.00 น.

เสวนา “รู้ทันพม่า”

การเปิดประเทศพม่าส่งผลกระทบอย่างไรในอาเซียน, ความเป็นประชาธิปไตยในพม่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่, อองซานซูจีกับการเปลี่ยนแปลงของพม่า เป็นต้น

คุณดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ

 

คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นสพ.เดอะเนชั่น

เอกสารประกอบ

 

ดร.นฤมล ทับจุมพล กรรมการ คณะกรรมการรณรงค์ เพื่อประชาธิปไตยในพม่า

เอกสารประกอบ

 

////////////////////////////////////////////////////////

เวลา 13.00 น.

“จุดจบของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง?”

โดย ศาสตราจารย์อมิตาฟ อาชาร์ยา

 

ทบทวนองค์ความรู้ที่มีต่อประชาคมอาเซียน

โดย คุณกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ   เอกสารประกอบ