24-25ก.ย.55_สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉลอง 15 ปี-จัดงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” ณ ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉลอง 15 ปี
จัดงาน
“จริยธรรม สื่อยุคหลอมรวม”

สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ ฉลองครบ 15 ปี จัดงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 โดยเชิญ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ เปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ขณะเดียวกันยังจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งตั้งวงสนทนากลุ่มที่น่าสนใจมากมาย งานนี้ “ครูอังคณา” พร้อม “ตั๊ก-บงกช” ให้เกียรติมาร่วมวงสนทนาจัดระเบียบสื่อด้วย ขณะที่วงสนทนาอีกกลุ่มเป็นการรวมพลคนที่ถูกว่าเป็น “เสือกระดาษ” มาพูดเปิดใจนำทีมโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิฯ และผู้ว่า สตง.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน ภายหลังการประชุม นายจักร์กฤษ เปิดเผยว่า “ที่ประชุมมีมติจัดงานครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” ในความหมายที่ ว่า “การหลอมรวมสื่อ คือ จริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์เป็นของประชาชน” ระหว่างวัน ที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ต่อสายตาประชาชนคนไทย เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการทำหน้าที่ที่ดีของสื่อสารมวลชน การกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้คำนึงถึงจริยธรรมและธรรมาภิ บาล และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ให้เห็นถึงความยึดมั่นในการประกอบวิชา ชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาล”

สำหรับกำหนดการ จัดงานในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 จะเริ่มโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกพิเศษเรื่อง “จริยธรรม ... ยุคหลอมรวม” พร้อมมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นเป็นการเปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “ครูอังคณา จัดระเบียบสื่อ” โดย นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ นางอังคณา แสบงบาล โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ นางสาวบงกช คงมาลัย ศิลปินดารานักแสดงชื่อดัง ช่วงเย็นเป็นการสนทนากลุ่ม เรื่อง “คนรุ่นใหม่วิพากษ์สื่อ” โดย นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนักข่าวชื่อดังคือ นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และนายนภจักร อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น    จากนั้น วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555  ร่วม ฟังการเปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “เขาหาว่าเราเป็น เสือกระดาษ” โดย ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปิดท้ายด้วยวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “ทำไม : ต้องหลอมรวมสื่อ” โดย     นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ www.manager.co.th

นอกจากประเด็นการเปิด วงสนทนากลุ่มที่น่าสนใจแล้ว ผู้มาร่วมงานยังสนุกไปกับกิจกรรม ต่างๆ บนเวทีมากมายระหว่างการจัดงานโดยศิลปิน ดารานักแสดง ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน พร้อมกับผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ที่มาก ความสามารถทั้งนายธีระ ธัญไพบูลย์ ผู้ประกาศข่าวเนชั่น นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง Weekly C3 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา มาร่วมชมงานจริยธรรมสื่อยุคหลอม รวมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวในที่สุด.

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง ชาติ

7 สิงหาคม 2555