สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดฉลอง “15 ปี” ในงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม”

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดฉลอง “15 ปี” ในงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม”

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เผยว่าการจัดงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” จากความหมายที่ว่า “การหลอมรวมสื่อ คือ จริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์เป็นของประชาชน” วันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ต่อสายตาประชาชนคนไทย เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการทำหน้าที่ที่ดีของสื่อสารมวลชน การกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้คำนึงถึงจริยธรรมและธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ให้เห็นถึงความยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาล”

โดยวันที่ 25 ก.ย. 2555  เวลา 11.25 น. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรีและอดีตประธานประธานศาลฏีกาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมและมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนจัดงาน พร้อมกันนี้นายนิวัฒน์ธำรง    บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดสนทนากลุ่ม “ครูอังคณาจัดระเบียบสื่อ” และกล่าวถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลกับสื่อ

นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานจัดงานกล่าวว่าสำหรับกำหนดการในวันที่ 24 กันยายน 2555 เริ่มโดยการเปิดวงสนทนากลุ่มเรื่อง “ครูอังคณาจัดระเบียบสื่อ” โดย นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ นางอังคณา แสบงบาล โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย      ศรีปทุม  และนางสาวบงกช คงมาลัย ศิลปินดารานักแสดงชื่อดัง ช่วงเย็นเป็นการสนทนากลุ่ม เรื่อง “คนรุ่นใหม่วิพากษ์สื่อ” โดย นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ช่วยบรรณาธิการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นายนภจักษ์ อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าวภาคสนามสำนักข่าวเนชั่น นายนิติธร สุรบัณฑิตย์  นิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นางสาวสุชาดา      นิ่มนวล นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 25 กันยายน 2555  เปิดวงสนทนากลุ่มเรื่อง “เขาหาว่าเราเป็นเสือกระดาษ” โดย ศ.ดร.อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปิดท้ายด้วยวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “ทำไม : ต้องหลอมรวมสื่อ” โดย นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี  นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอด      แคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ www.manager.co.th            นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวทีมากมายจากพิธีการและดาราชื่อดัง จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา มาร่วมงานจริยธรรมสื่อยุคหลอมรวมในครั้งนี้ด้วย

ทางด้านนายองอาจ สุขเลิศกมล ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่าทางศูนย์การค้าฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีความพร้อมและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน เพื่อต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่จะเข้าร่วมชมงานครั้งนี้   ส่วน นายโฆษิต สุวินิจจิต อนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สภาการฯ และประธานสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนและสถาบันการศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชนได้รู้จักและเข้าถึงสภาการฯมากยิ่งขึ้น ทางสปริงนิวส์จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้จัดขึ้น

 

//////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการจัดงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 24-วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

-------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555

10.30 น.                 ลงทะเบียน

ชมนิทรรศการบริเวณงาน

11.00 น.                 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

11.05 น.                 วีดิทัศน์ความเป็นมาของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

11.15 น.                 นางผุสดี  คีตวรนาฏ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

11.25 น.                 นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “จริยธรรม........ยุคหลอมรวม”

12.00 น.                 องคมนตรี มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวขอบคุณองคมนตรีและมอบของที่ระลึก

จากนั้นถ่ายภาพหมู่กับคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และชมงานโดยรอบ

13.15-13.30 น.     นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึง “นโยบายรัฐบาลกับสื่อ” ก่อนเริ่มการสนทนากลุ่ม

13.40-15.00 น.     เปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “ครูอังคณาจัดระเบียบสื่อ” โดย

นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ

นางอังคณา แสบงบาล โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวบงกช คงมาลัย ดารานักแสดง

ดำเนินรายการโดย นางสาวอรัญญา ชัยคาม หัวหน้าผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

15.15-16.00 น. Mini Concert โดยศิลปิน บริษัท ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเซีย จำกัด

16.15-17.45 น.     เปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “คนรุ่นใหม่วิพากษ์สื่อ” โดย

นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ช่วยบรรณาธิการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

นายนภจักษ์ อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าวภาคสนามสำนักข่าวเนชั่น

นายนิติธร สุรบัณฑิตย์  นิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุชาดา นิ่มนวล นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

18.00-18.45.00    กิจกรรมบนเวทีจากศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

19.00-20.00 น. การแสดงของนิสิตภาควิชาการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดงานวันแรก

 

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

10.30 น.                 พิธีกรกล่าวเปิดเวที พร้อมเชิญชวนผู้มาร่วมงานทำกิจกรรมและเล่นเกมส์บนเวที

11.00-12.30 น.     ทอล์กโชว์ “อนาคตจริยธรรมสื่อไทย” โดย

นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

13.00-14.00 น.     กิจกรรมบนเวทีจากศิลปินโมโน มิวสิค (ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน)

14.15-15.30 น.     เปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “เขาหาว่าเราเป็นเสือกระดาษ” โดย

ศ.ดร.อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

15.45-17.00 น. กิจกรรมบนเวทีจากศิลปิน บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน)

17.05-17.10 น.     ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบกรอบจริยธรรมแก่องค์กรสมาชิกใหม่

17.15-19.00 น.     เปิดวงสนทนากลุ่ม เรื่อง “ทำไม : ต้องหลอมรวมสื่อ” โดย

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี

นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ www.manager.co.th

ดำเนินรายการโดย นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง Weekly C3

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

จากนั้นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดงาน

---------------------------------------------