สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย-ความคืบหน้า กรณีบริษัท ไร่ส้ม และกรณีสื่อมวลชนเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา

แถลงการณ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง ความคืบหน้า กรณีบริษัท ไร่ส้ม
และกรณีสื่อมวลชนเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา

ตามที่สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รายงานให้สาธารณชนทราบถึงการติดตามการใช้มาตรการทางจริยธรรมต่อผู้ประกอบ วิชาชีพในองค์กรสมาชิกเรื่อง “การเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555” ไปแล้ว ต่อมาได้ปรากฏกรณี เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องและดำเนินคดีอาญาต่อ เจ้าหน้าที่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีช่วยเหลือบริษัท ไร่ส้ม จำกัด โดย นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา กรรมการผู้มีอำนาจ โฆษณาเกินเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยไม่เรียกเก็บเงินค่าโฆษณาจำนวน 138,790,000 บาท และเรื่องดังกล่าวได้รับการหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางใน สังคมขึ้นอีกกรณีหนึ่ง นั้น

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนว่า สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีหนังสือไปยังองค์กรสมาชิกต้นสังกัด ของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล และการดำเนินการมาตรการทางจริยธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรสมาชิกต้น สังกัด ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
4 ตุลาคม 2555