สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯรับหนังสือลาออก“สรยุทธ”แล้ว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯรับหนังสือลาออก“สรยุทธ”แล้ว

ตามที่นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ถึงนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อขอลาออกจากสมาชิกสมาคมฯ ตามความทราบแล้วนั้น

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  จากการตรวจสอบการเป็นสมาชิกภาพของนายสรยุทธพบว่า นายสรยุทธสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปี 2536 สังกัดหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ต่อมาเมื่อมีการรวมสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2543 ได้ระบุให้โอนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ให้มาเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยปริยาย ทั้งนี้ เมื่อนายสรยุทธลาออกจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เพื่อไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์แล้ว นายสรยุทธย่อมพ้นจากการเป็นสมาชิกสามัญ โดยยังคงเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทที่ 2 อยู่

รองเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น เมื่อนายสรยุทธ ยื่นหนังสือลาออกจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯ จะนำหนังสือดังกล่าว ส่งให้กับเลขาธิการสมาคมฯ ตามข้อบังคับ เพื่อให้การลาออกของนายสรยุทธ มีผลตามที่แสดงความจำนงต่อไป