25 ต.ค. 55-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 5

 

ดร.สุรศักดิ์ จรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายฤทธิ์ คิ้วคชา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด มหาชน ร่วมถ่ายภาพกับบุตร-ธิดานักข่าวที่เข้าร่วมโครงการกระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่นที่ 5 สนับสนุนโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และซาฟารีเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ค่ายกระจิบ กระจายพิราบน้อยรุ่น ๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๕ ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุตร-ธิดานักข่าวในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติและสัตว์ป่า มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและครอบครัวนักข่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  สนับสนุนโดย ซาฟารีเวิลด์ และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๕

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สนับสนุนโดย ซาฟารีเวิลด์ และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

๐๘.๓๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.       ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ไปซาฟารีเวิลด์ ถนนรามอินทรา

๑๐.๐๐ น.        ถึงซาฟารีเวิลด์ เที่ยวชม

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       เที่ยวชม (ต่อ)

๑๔.๓๐ น.       ทำกิจกรรมวาดภาพรวมกัน เล่นเกมส์ แจกของรางวัล

๑๕.๓๐ น.       จบกิจกรรม / เดินทางกลับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๑๖.๓๐ น.       เดินทางถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

หมายเหตุ

๑. กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่อยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๒. กรณีที่เป็นเด็กเล็ก (ป.๑-ป.๒) อนุญาตให้ผู้ปกครองไปด้วยได้

๓. มาจำกัดจำนวนต่อครอบครัว

๔. ไม่เสียค่าลงทะเบียน