ไทย-กัมพูชา พร้อมจัดทำคู่มือรายงานข่าว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( Thai Journalists Association) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศกัมพูชา ( Club of Cambodian Journalists )ลงนามข้อตกลงความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ พร้อมจัดทำคู่มือรายงานข่าวเป็นภาษาไทยและภาษาเขมร

การลงนามดังกล่าวมีขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในช่วงการเดินทางเยือนกัมพูชาของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2555 โดยมีนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้นำคณะในครั้งนี้
นายชวรงค์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยภายหลังจาก โครงการแลกเปลี่ยนคณะสื่อมวลชนไทยและกัมพูชาได้หยุดไปเมื่อหลายปีก่อนอันด้วยเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้ได้รื้อฟื้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยที่ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และในปีนั้นทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศกัมพูชามาเยือนประเทศไทยแล้ว

นายชวรงค์ กล่าวต่อว่าสำหรับปีนี้ในการเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่สื่อมวลชนทั้งสองประเทศพร้อมที่จะทำงานกันอย่างใกล้ชิดและมีความเข้าใจกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดไปโดยที่สมาคมสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การจัดทำคู่มือรายงานข่าวเป็นภาษาไทยและภาษาเขมรขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ โดยที่ทั้งสองสมาคมเห็นชอบให้แต่ละสมาคมกลับไปตั้งคณะทำงานของตนเองเพื่อศึกษารายละเอียดและสิ่งที่จะต้องถูกยกร่างลงในคู่มือดังกล่าวโดยที่ทั้งสองสมาคมตกลงกันว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงการประชุมใหญ่ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมปีนี้

นายชวรงค์กล่าวอีกว่า สาระสำคัญในข้อตกลงสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศยังได้ระบุถึงการจัดอบรมภาษาให้กับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีโครงการอบรมภาษาเขมรให้กับนักข่าวไทยเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์โดยที่จะทำการคัดเลือกนักข่าวไทย 2 คนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาเขมรอย่างจริงจังไปศึกษาดูงานกับสื่อมวลชนกัมพูชาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเช่นกัน ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์กัมพูชาเห็นด้วยในหลักการที่จะจัดอบรมภาษาไทยให้กับนักข่าวกัมพูชาเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยที่นักข่าวกัมพูชาทีได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คนจะมีโอกาสได้มาฝึกภาษาไทยกับองค์สื่อมวลชนในประเทศไทย

นายชวรงค์ กล่าวต่ออีกว่านอกจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าวแล้วทางคณะกรรมการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนหลายที่ของประเทศกัมพูชาได้แก่หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ ( Koh Santepheap) สำนักข่าว DAP ซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศกัมพูชา และ สถานีโทรทัศน์ CTN (Cambodian Television Network) รวมถึง องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชา CCHR ( Cambodian Commission for Human Rights)

นายชวงรงค์ กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของภาคธุรกิจนั้น ทางคณะกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิพม์แห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ของกัมพูชาที่ชื่อว่า Kampot Cement ในจังหวัดกัมปอต ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญ