แถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามสื่อมวลชน

แถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามสื่อมวลชน

จากกรณีที่มีข้าราชการทหารในเครื่องแบบ สังกัดกองทัพบก กลุ่มหนึ่ง เดินทางไปชุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มกราคม และวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้สื่อในเครือ ASTV ผู้จัดการ ขอโทษผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจาก เห็นว่าสื่อในเครือ ASTV ผู้จัดการ เสนอข่าวและวิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการทหารบกด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ  โดยอ้างว่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีผู้บังคับบัญชาและกองทัพ  และนอกจากนี้ กองทัพบกยังได้ออกคำสั่งห้ามผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวีเข้ามาทำข่าวในกองบัญชาการกองทัพบกด้วย

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เห็นว่า การกระทำของข้าราชการทหารในเครื่องแบบดังกล่าว เข้าข่ายคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ใช้สิทธิในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากมีผู้ใดไม่พอใจการนำเสนอข่าวและความคิดเห็นนั้น สามารถใช้กลไกทั้งในทางกฎหมายและทางวิชาชีพดำเนินการกับสื่อมวลชนได้อยู่แล้ว พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ขอเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

1.    ขอให้กองทัพยุติการคุกคามสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ  เพราะหากสื่อถูกข่มขู่และคุกคามจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลและข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

2. ขอเรียกร้องให้กองทัพเคารพสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน หากเห็นว่าสื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขต สามารถใช้อำนาจฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หรือใช้กลไกในการควบคุมกันเองทางจริยธรรมขององค์กรสื่อผ่านสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

3. ขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการกองทัพทหารบกรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่สะท้อนภาพเกี่ยวกับการทำงานของทัพและผู้บัญชาการทหารบกอย่างปราศจากอคติ เป็นธรรม และสร้างสรรค์

 

4. ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น โดยยึดมั่นในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะการละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาด เคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง การไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว และพึงหลีกเลี่ยงคำไม่สุภาพและมีความหมายเหยียดหยาม ฯลฯ

 

ท้ายนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างเข็มแข็ง ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12 มกราคม  2556