จัดตั้ง “ชมรมนักข่าวอาเซียน” ชูจุดแข็งความแม่นยำและครอบคลุม

จัดตั้ง "ชมรมนักข่าวอาเซียน" ชูจุดแข็งความแม่นยำและครอบคลุม

 

 

 

นักข่าวทุกแขนงทุกสายข่าวกว่า 30 ชีวิตรวมตัวจัดตั้ง "ชมรมนักข่าวอาเซียน" ในไทยเป็นแห่งแรกของอาเซียน หวังเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนให้สื่อไทยพร้อมเลือกกรรมการบริหารชุดแรก ได้"ปิยะพร วงศ์เรือง" จากบางกอกโพสต์เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านพักสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แหลมแท่น อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สื่อมวลชนกว่ากว่า 30 คน ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ (ออนไลน์) ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมย์จัดตั้ง "ชมรมนักข่าวอาเซียน" ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนให้กับสื่อมวลชนไทยทุกแขนง พร้อมแลกเปลี่ยนและสนับสนุนองค์ความรู้ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนระหว่างสมาชิก ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ในระหว่างการประชุม สื่อมวลชนที่เข้าร่วมได้มีการระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะสั้นจะเน้นการอบรมความรู้และภาษาในประเทศอาเซียน รวมทั้งการเสริมทักษะการตั้งข้อสังเกตในการทำข่าว โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น ข้อพิพาททะเลจีนใต้และการอพยพของชาวโรฮิงญา ส่วนระยะกลางเป็นการสนับสนุนการวางแผนทำข่าวที่มีลักษณะกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับผลกระทบร่วมกัน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขณะที่แนวทางของกิจกรรมในระยะยาว จะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ได้รับความสนใจหรือมีความซับซ้อน เช่น การแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อไทยและอาเซียน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดแรกของชมรมนักข่าวอาเซียน ได้แก่ น.ส.ปิยะพร วงศ์เรือง นสพ.บางกอกโพสต์ ประธาน นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ วอยซ์ทีวี รองประธานคนที่ 1 น.ส.กรชนก รักษาเสรี นสพ.เดอะเนชั่น รองประธานคนที่ 2 นายนเรศ เหล่าพรรณราย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เลขานุการ นายชัยวัฒน์ ทองรัตน์ มติชนออนไลน์ เหรัญญิก น.ส.ตติกานต์ เดชชพงศ์ นสพ.ไทยรัฐ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ น.ส.นุชหทัย โชติช่วง เนชั่นทีวี ฝ่ายวิชาการ น.ส.ประกายดาว แบ่งสันเทียะ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ และน.ส.นันทินี ลายละเอียด ไทยพีบีเอส ฝ่ายประชาสัมพันธ์

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

{youtubejw}Boz17hBcijo{/youtubejw}