พิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน

 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน

นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายบัญญัติ คำนูญวัฒน์  คุณบัญญัติ คำนูญวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับทุนไปประเทศจีนจำนวน 2 คือ ได้แก่ นางสาว เสาวลักษณ์ ปึงทมวัฒนากูล(นสพ.คมชัดลึก) และ 2. นางสาวมยุรีย์  สุขยิ่งเจริญวงศ์  (นสพ.เดอะเนชั่น)  ส่วนสำรอง 3 อันดับ ประกอบด้วย 1. นางสาวสุมนชยา  จึงเจริญศิลป์ (นสพ.สยามรัฐ) 2. นางสาวกิรณา  อินทร์ชญาณ์ (นสพ.ไทยรัฐ) และ 3. นายอาคม ไชยศร (นสพ.คมชัดลึก)  เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555