งาน “ราชดำเนิน สนทนา” ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว”

 

กองบรรณาธิการจุลสารราชดำเนิน

ขอเชิญผู้สนใจ ลากเก้าอี้มาล้อมวงจิบกาแฟแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในงาน “ราชดำเนิน สนทนา” ครั้งที่ 1

“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว”

 

ผู้ร่วมสนทนา

- ปกรณ์ พึ่งเนตร บ.ก.ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา

- มนตรี อุดมพงษ์ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

- บุญระดม จิตรดอน ผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำทำเนียบรัฐบาล

โดยมี เสถียร วิริยะพรรณพงศา เนชั่นแชนแนล เป็นผู้ชวนสนทนา

 

งานจะมีขึ้นในวันที่ 4 เม.ย.2556 ระหว่างเวลา 09.30-11.00 น. ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตกุล  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย