ร่วมอาลัย “ทวี พรหมมิ” สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สังกัดหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ ถึงแก่กรรม

ร่วมอาลัย “ทวี พรหมมิ” สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สังกัดหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ ถึงแก่กรรม (ท่านเป็นบุตรของอดีตนักหนังสือพิมพ์ “ไสว พรหมมิ)

สวดศพพรุ่งนี้วัดโสมนัส กทม.  ศาลา 4