พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 -สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวันชัย วงศ์มีชัย อุปนายกฝ่ายบริหาร  นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
นายไพรัช มิ่งขวัญ นายทะเบียนและกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคมฯ และนางสาวบุษดี พนมภู กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกจำนวน 125 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท  และมอบทุนต่อเนื่องจำนวน 10 ทุน (มูลนิธิซิเมนต์ไทย) ให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ

 

 

(ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม)