ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 56 นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายรูปกับนักข่าวที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556 จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม มีนักข่าวจากสื่อต่างๆเข้าร่วม 29 คน