เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง” วันที่ 23 ส.ค. 10.00-12.00 น.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอเชิญสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์  เข้าร่วมการอบรม

“เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

**************************************************************************************************************

วิทยากร

•          พรหมมินทร์ ชลาเขตต์

ผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท แคนนอน มาร์ตเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

•          วิโรจน์ เลิศสหไพฑูรย์

ผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท แคนนอน มาร์ตเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ผู้ดำเนินรายการ

นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

บรรณาธิการศูนย์ภาพเนชั่น

 

 

*หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ tjareporter@gmail.com หรือ โทร.02-6689422