ขอเชิญทำข่าว Solution Talk โดย อดัม คาเฮน วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กทม.

เรียน ท่านสื่อมวลชน

 

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุแห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดทำโครงการ "ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคตประสบการณ์ ๒๐ ปี ๒๐ ประเทศทั่วโลกของอดัม คาเฮน" วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีออกจากปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ Transformative Scenario Planning วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว และรับฟังประสบการณ์การก้าวออกจากสังคมติดหล่ม จากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของ อดัม คาเฮน กับการทำงานออกแบบอนาคตกว่า ๒๐ ประเทศทั่วโลก ในงาน Solution Talk by Adam Kahane วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเพรสซิเดนท์ ๑-๒ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

 

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ Solution Talk by Adam Kahane

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556   เวลา 12.30 – 15.00 น.

ณ ห้องเพรสซิเดนท์ 1-2  โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เวลา

กิจกรรม

12.30-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.45 น.

คุณประมณฑ์ สุธีวงศ์  ประธานกล่าวแนะนำโครงการ

13.45-14.30 น.

Solution Talk by Adam Kahane

14.30-15.00 น.

แลกเปลี่ยน-ถาม-ตอบ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“ก้าวออกจากกับดักความขัดแย้ง สู่อนาคตที่กำหนดร่วมกัน
ด้วยเครื่องมือใหม่ที่จะพาสังคมติดหล่มให้ก้าวไปข้างหน้า”

แนวคิด การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นำไปสู่สถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นดั่งคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่
ซัดสาดไปทั่วโลกและเกิดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวท้าทายภูมิปัญญาของผู้คนในยุคศตวรรษที่ 21 ในการค้นหา “เครื่องมือ” ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงนี้ จนเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมามีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนการออกแบบอนาคต (Scenario Planning)” มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านธุรกิจแต่หลังจากนั้นกลับพบว่าเครื่องมือดังกล่าวให้ผลพลอยได้ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้เป็นอย่างดี ด้วยแนวคิดในการนำคนที่หลากหลายเข้าร่วมเวทีสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน

พัฒนาการของเครื่องมือแห่งยุคสมัยยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เมื่อผู้คนต่างตั้งคำถามสำคัญว่า “ภาพอนาคต” ที่วาดหวังร่วมกันนั้นจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไร ทำอย่างไรพลังกาย พลังใจ เวลาและทรัพยากรที่ทุ่มเทวาดภาพอนาคตจะไม่กลายเป็นเพียงหนังสือขึ้นหิ้ง... คำถามดังกล่าวนำมาสู่เครื่องมือใหม่ในวันนี้ “วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต (Transformative Scenario Planning)” เครื่องมือที่ไม่เพียงแค่ร่วมกันคิด วาดฝันถึงอนาคต แต่ยังช่วยให้เราร่วมกันกำหนดอนาคตใหม่ขึ้นได้จริง

กว่า 20 ปี จากประสบการณ์ 20 ประเทศ ของอดัม คาเฮน (Adam Kahane) ผู้เริ่มทำงานกับงานออกแบบอนาคตจากปัญหาสะสมของแอฟริกาใต้ สู่การแก้ไขปัญหาสังคมในหลายประเทศหลากมิติ

วันนี้...พร้อมแล้วสำหรับการแนะนำเครื่องมือใหม่ที่จะพาสังคมติดหล่มให้ก้าวไปข้างหน้า

เพื่อออกจากกับดักแห่งความขัดแย้ง สู่อนาคตที่กำหนดร่วมกัน

เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย กับ Solution Talk by Adam Kahane

ศุกร์ 6 กันยายนนี้ ณ ห้องเพรสซิเดนท์ 1-2 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  (จำนวนจำกัด 140 ที่นั่ง เฉพาะผู้มีบัตรเชิญและสื่อมวลชน)

(รับหูฟังแปลภาษาได้ที่หน้างาน)

วัตถุประสงค์

 1. แนะนำวิธีออกจากปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ Transformative Scenario Planning วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น และฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว
 2. รับฟังประสบการณ์การก้าวออกจากสังคมติดหล่ม จากประสบการณ์กว่า 20 ปีของ อดัม คาเฮน กับการทำงานออกแบบอนาคตกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
 3. เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความเห็นขัดแย้ง แตกต่าง หลากหลาย เพื่อการหาทางออกไปสู่ภาพอนาคตที่มุ่งหวังร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 140 คน กลุ่ม Policy Maker

 • แขก VIP  100 คน (ผู้มีส่วนผลักดันสังคมไทย)

-          รัฐบาลและฝ่ายค้าน

-          นักการเมือง ขั้วและสีต่างๆ

-          ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

-          ผู้มีบทบาทชี้นำสังคม

-          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

-          คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

-          กลุ่มนักธุรกิจและผู้สนใจ

-          กลุ่มญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ต่างๆ

 

 • สื่อมวลชน จำนวน 40 ท่าน

 

หน่วยงานร่วมจัด (อยู่ระหว่างประสานงาน)

 • สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมนักข่าว นักวิทยุแห่งประเทศไทย
 • สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • มูลนิธิเดอะบอส
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

รู้จักกับ อดัม คาเฮน (Adam Kahane)

ผู้เขียนหนังสือ วิธีสร้างปาฎิหาริย์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตัน (Solving Tough Problems) พลังรัก พลังอำนาจ (Power and Love) และแนะนำหนังสือเล่มที่ 3 ที่จะตอบทุกคำถาม ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต (Transformative Scenario Planning)

อดัม คาเฮน เป็นหุ้นส่วนของบริษัท Reos Partners ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม และเป็นสมาชิกของสถาบัน Institute for Science, Innovation and Society ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Said Business School แห่งมหาวิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด

อดัม ยังเป็นผู้จัด ผู้ออกแบบ และผู้ประสานงานชั้นนำของกระบวนการต่างๆ ร่วมกับผู้นำในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อแสวงหาทางออกให้กับความท้าทายที่หนักหน่วงที่สุดที่สังคมต้องเผชิญ อดัม คาเฮน ทำงานในโครงการเหล่านี้กว่า
50 ประเทศทั่วโลก   มีโอกาสร่วมงานและพบปะกับผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารธุรกิจและนักการเมือง ผู้นำกองทัพและผู้นำกองกำลังติดอาวุธ, ข้าราชการและสมาชิกสภาพแรงงาน, นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ไปจนถึงนักบวช และศิลปินจากหนังสือ Solving Tough Problems หรือ วิธีสร้างปาฏิหาริย์เมื่อถึงทางตัน คาเฮนได้ผสมผสานทฤษฏี หลักการ วิธีการ เครื่องมือ และประสบการณ์เข้าด้วยกันแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเรื่องราวจากการเดินทางไปทั่วโลก เพื่อช่วย เหลือผู้นำต่างๆให้สามารถหาหนทางออกให้กับปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุดของพวกเขาเอง  ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาที่ถึงทางตันของเราได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศ หรือแม้แต่ระดับโลก และหนังสือเล่มล่าสุด ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต Transformative Scenario Planning ได้บอกเล่ากระบวนการของเครื่องมือใหม่สำหรับแก้ปัญหาร่วมกันในสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น

--------------------------------