สมาคมนักข่าวฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลพญาไท 3 รักษาพยาบาลสมาชิกฟรี 1,500บาท ปีละ 6 ครั้ง

 

ดาวโหลดภาพ

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลพญาไท 3  รักษาพยาบาลสมาชิกฟรี 1,500บาท ปีละ 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ร.พ.พญาไท 3 ถนนเพชรเกษม  นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และน.พ. สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 3  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ร.พ.พญาไท3   เพื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ได้รับสิทธิพิเศษบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี โดยสมาชิกสมาคมนักข่าวฯนำบัตรประชาชนและใบส่งตัวจากสมาคมนักข่าวฯไปใช้บริการรักษาพยาบาลที่ร.พ.พญาไท 3  ฟรี 1,500บาท/ครั้ง  ได้ 6ครั้ง/ปี 

ทั้งนี้ นายประดิษฐ์กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้จะผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2557 และถือเป็นก้าวแรกของสมาคมนักข่าวฯ ในการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่สมาชิกของสมาคม โดยก่อนหน้านี้สมาคมฯก็ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลเวชธานี ไปแล้ว และจะพยายามประสานกับโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม พื้นที่กรุงเทพทั้ง 4 มุมเมือง

 

สำหรับสมาชิก สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลพญาไท 3  ได้ที่  www.tja.or.th

****************************************************