ด่วนเลื่อน กิจกรรม อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๗- เป็น วันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

ด่วน! เลื่อน กิจกรรม อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๗-  เป็น วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แทน

 

อบรม ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ ณ บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่  ระหว่างศุกร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาและกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมบ้านนักเขียน “คำสิงห์ ศรีนอก”  การอ่านบทกวี “อาชญากรผู้ปล่อยนกพิราบ (ศรีบูรพา) และอื่นๆ  สนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน”     บรรยาย โลกวรรณกรรมและกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย  พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย”  * คุยกับนักข่าวที่เป็นนักเขียน   บรรยายลิขสิทธิ์ จริยธรรมและศักดิ์ศรีของนักเขียน  การฝึกปฏิบัติเขียนงานวรรณกรรม โดยวิทยากรมือรางวัลอีกหลายท่าน

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่ง  ใบสมัคร มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com หรือโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) รายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

(18 ต.ค. 2556)

///////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลด  กำหนดการ ใบสมัคร /

 

///////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่  ๗

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๕๗

ณ บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

วันศุกร์ที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗

๑๓.๐๐ น.              ออกเดินทาง จาก กทม.

๑๕.๐๐ น.              เยี่ยมบ้านนักเขียน “คำสิงห์ ศรีนอก”  *

๑๗.๐๐ น.              เข้าที่พัก

๑๘.๓๐ น.              อาหารเย็น

๑๙.๓๐ น.              อ่านบทกวี “อาชญากรผู้ปล่อยนกพิราบ (ศรีบูรพา) และอื่นๆ

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

๙.๐๐ น.             พิธีเปิดการอบรม

โดย

สุวิทย์ กิ่งแก้ว     รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)

เจน สงสมพันธุ์       นายก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๑๕ น.           สนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน”

โดย

นิรันดร์ศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการ จุดประกายวรรณกรรม

รุ่งมณี เมฆโสภณ  เจ้าของผลงาน “คนสองแผ่นดิน” และ “ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด”
และผลงานเล่มล่าสุด  ถอดหน้ากากสายลับตัวแม่ สตรีหมายเลข ๐

๑๐.๓๐ น.              พักอาหารว่าง

๑๐.๔๕ น.           วาระแห่ง “ชาติ” *

โดย       ชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงาน “คำพิพากษาและพันธุ์หมาบ้า”

๑๒.๐๐ น.              อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.           โลกวรรณกรรมและกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดยจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

๑๕.๐๐ น.              อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น. “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย”

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลเซเว่นบุ๊ตอะวอร์ด-ชีวิตสำมะหาอันใด  กวีซีไรต์ ๒๕๔๗

ประชาคม ลุนาชัย           นักเขียนนวนิยายรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด “เขียนฝันด้วยชีวิต”

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

อุทิศ เหมะมูล                 นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๒  “ลับแล,แก่งคอย”

๑๗.๐๐ น.           เปิดอภิปรายทั่วไป

๑๘.๐๐ น.              อาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.           คุยกับนักข่าวที่เป็นนักเขียน

ภัทระ คำพิทักษ์             เจ้าของนามปากกา “กระบี่ไม้ไผ่”

วาสนา นาน่วม    เจ้าของผลงาน “ลับลวงพราง”

อริสรา ประดิษฐสุวรรณ  รางวัลเรื่องสั้นผ่านบล็อกยอดเยี่ยมจุดประกายอวอร์ดส์

มาตุภูมิ มุสลิมีน     ผู้ผ่านการอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ ๓ เจ้าของ ผลงานรวมบทกวี “บทเพลงแห่งมาตุภูมิ”

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น.              ทบทวนการสัมมนาวันแรก และเขียนงาน

๑๐.๓๐ น.              ส่งผลงานเขียน

๑๐.๓๐ น.              อาหารว่าง

๑๐.๔๕ น.              ลิขสิทธิ์ จริยธรรมและศักดิ์ศรีของนักเขียน

โดย เจน สงสมพันธุ์ นายก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ น.              อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.              วิจารณ์งานเขียน

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง        ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรต์ ๒๕๔๗ “แม่น้ำรำลึก”

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ประชาคม ลุนาชัย     นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด “เขียนฝันด้วยชีวิต”

อุทิศ เหมะมูล                 นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๒  “ลับแล แก่งคอย”

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย       นักวิจารณ์อิสระ

๑๕.๐๐ น.              อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.              ติดดาวงานเขียน  พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

 

//////////////////////////////////////////////////////

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่ ๗

วันศุกร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................ชื่อเล่น......................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………………….. ตำบล ………………………….…… อำเภอ …………………..….……จังหวัด.........................

รหัสไปรษณีย์ …………..….โทรศัพท์…………..……..…..… โทรสาร................................มือถือ………………………………………….

Email: ……………………................................................................

อายุ …………ปี     ปัจจุบันทำงานด้าน q หนังสือพิมพ์         (  ) วิทยุ            (  )โทรทัศน์

 

การศึกษา (  ) ปริญญาตรี คณะ.......................................... สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

(  ) ปริญญาโท คณะ.......................................... สาขาวิชา................................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

(  ) อื่นๆ...........................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………………………………………….........ตำแหน่ง………………………… อายุงาน................. ปี ลักษณะงาน........................................................................................................................................................

 

ประเภทงานเขียนที่ถนัด/สนใจ

(  ) สารคดี       (  ) บทความ      (  ) บทกวี       (  ) เรื่องสั้น      (  ) นวนิยาย   (  ) วรรณกรรมแปล

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................................

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขียน (นอกเหนือจากงานข่าว)

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

นามปากกา.........................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

หมายเหตุ : ๑) ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยสมาคมนักข่าวฯรับผิดชอบค่าที่พัก (พักคู่) และค่าอาหารตลอดการอบรม (ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าเดินทางจากภูมิลำเนาเอง)

๒) เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับท่านเข้ารับการอบรมแล้ว ท่านต้องโอนเงินประกันการเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมฯ ชื่อบัญชี “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามเสน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๗๓-๒-๑๑๓๑๕-๓ โดยสมาคมฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมตลอดการอบรมเท่านั้น

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมการอบรมตลอดการอบรม

 

 

ลงชื่อ…………………………………………                           ลงชื่อ…………………………………..................

(...............................................................)       (.............................................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                        หัวหน้างานผู้รับรอง

 

ประสานงานติดต่อ :  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒