สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิตกับสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 21

ชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ  พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี ดร. อำพัน วิมลวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒๑ โดยสมาคมนักข่าวฯจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗