ขอเชิญร่วมงาน “พิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556”-วันที่ 28 พ.ย. 2556 ณ รร.เซ็นจูรี่ปาร์ค ถ.ราชปรารภ

 

ขอเชิญร่วมงาน “พิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556”

และ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “จับจ้องสิทธิเด็กในข่าว หลากมุมมองนักวิชาการ-นักศึกษา”

จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

 

13.00 น.        ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

ชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน

13.30 น.        - คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะพิธีกรกล่าว

ทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

-พิธีเปิดงาน มอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556

โดย คุณมานิจ  สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

13.40 น.        เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

“จับจ้องสิทธิเด็กในข่าว หลากมุมมองนักวิชาการ-นักศึกษา”

โดย     ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์

น.ส.เยาวณัฐ  เจียรดำรงรัศมี นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายพรพรหม  เรืองแสง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดำเนินรายการโดย คุณนัทยา เพ็ชรวัฒนา สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45 น.                  -----  อาหารว่าง -----

15.00 น.        ชมการแสดงละครสั้นส่งเสริมสิทธิเด็กโดย “ชมรมสื่อสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15.20 น.        ชมวิดีทัศน์ “ความเป็นมาของการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวรางวัล

ส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556”

15.30 น.       พิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556

- คุณวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา  
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการประกวด

- ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานในพิธีมอบรางวัล

และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

16.00 น.         เสร็จพิธี

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

ประมณฑ์ ตั้งตระกูลทรัพย์ (กระติก)
Pramon Tangtrakulsub  (katik)
Tel : 02-241-3905 ; Fax : 02-241-3906
Mobile : 084-010-2192 ; E-mail : tik_sicha@hotmail.com
pramon_tik@yahoo.co.thpramon.tik@gmail.com
Twitter : @katika_tik ; skype : tik_sicha
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300