กระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่น ๗-ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์

 

กระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่น

เมื่อ(วานนี้) 18 มกราคม  สมาคมฯ จัดทำโครงการค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่น 7 ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์  เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานสมาชิกสื่อมวลชน  โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการอบรมมาโดยตลอด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tja.or.th

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมฯ จัดทำโครงการค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่น ๗เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานสมาชิกสื่อมวลชน ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความริเริ่มร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการอบรมมาโดยตลอด ในปี ๒๕๕๖ จะจัดในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗  กิจกรรมหลักคือการไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์   สมาชิกที่มีบุตร-ธิดา กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.๑-ป.๖  สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓

**********************************************************************

กำหนดการค่ายกระจิบ กระจายพิราบน้อยรุ่น ๗

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สนับสนุนโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

๐๘.๓๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.       ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ไปซาฟารีเวิลด์ ถนนรามอินทรา

๑๐.๐๐ น.       ถึงซาฟารีเวิลด์

๑๐.๒๐ น.       ชมโชว์ลิงอุรังอุตัง

๑๑.๐๐ น.      ชมโชว์สิงโตทะเล

๑๑.๔๐  น.      ชมสวนสมเสร็จ, White World

๑๒.๐๐ น.       พักรับประทานอาหาร @ Lionden

๑๓.๓๐ น.       ชมโชว์โลมา

๑๔.๒๐ น.       ให้อาหารยีราฟ, เข้าชม EggsWorld

๑๕.๓๐  น.      เข้าชมสวนสัตว์เปิด Safari Park

๑๖.๐๐ น.       เดินทางกลับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

หมายเหตุ

๑. กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่อยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๒. กรณีที่เป็นเด็กเล็ก (ป.๑-ป.๒) อนุญาตให้ผู้ปกครองไปด้วยได้

๓. ไม่เสียค่าลงทะเบียน