ด่วน ! กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น ๖ ดูแลสุขภาพกายและใจ เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด

ด่วน ! กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น ๖ ดูแลสุขภาพกายและใจ เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ขอเชิญ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น ๖ ดูแลสุขภาพกายและใจ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕- วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จะจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รุ่น ๖ ขึ้นระหว่างระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕- วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม  โดย กิจกรรมในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมี ทักษะในการบริหารร่างกาย รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และ รุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตามไปด้วย

กิจกรรมในโครงการจะประกอบด้วยการเลือกเมนูอาหารที่เป็นประโยชน์ระหว่างการอบรม(บริการเฉพาะข้าวกล้อง),  การฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ, รับฟังการบรรยายเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ,ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน  ,การร่วมทำกิจกรรมแข่งขันการปรุงอาหาร นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๗    โดยจะสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สมาชิกสมาคมก่อน) ทางโทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓ หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com เว็บไซด์ www.tja.or.th

/////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการดูแลห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพ  เพื่อสุขภาวะของสื่อมวลชน

“ พิราบฟิต แอนด์ เฟิร์ม รุ่น 6”

วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่  26 มกราคม  2557

ณ โรงแรม โรส การ์เด้น  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

07.00 น                  ลงทะเบียน  แบ่งกลุ่ม  แจกป้ายชื่อ

07.30 น.                 ออกเดินทางจากสมาคมฯ

09.00 น                  เดินทางถึงที่พัก – พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30-10.00 น         กล่าวเปิดงาน โดย  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00-10.15 น.        รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.         ให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้ปัญหาโรคคนทำงานในสำนักงาน”

(ออฟฟิศ  ซีนโดรม)   โดยวิทยากรรับเชิญ

12.00-13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.         บรรยายพิเศษ เรื่องกินตามธาตุไม่เป็นทาสการกิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

14.30-14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-17.00 น.         แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “นักข่าวกระทะเหล็ก” (ทำอาหาร)และประกาศผล

18.30-19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 26  มกราคม 2557

07.00-08.00 น.             นัดรวมพล  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

08.00-09.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.30 น.             เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

10.30-10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.30 น.             ให้ความรู้เรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับการบำบัดสุขภาพภาพ ด้วยตัวเอง

(การนวดผ่อนคลาย )โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานอภัยภูเบศร

11.30-12.00 น.            โหวต Miss&Mr. Fit and Firm

12.00 -12.30 น.            ปิดสัมมนา

12.30-13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                        ออกเดินทางกลับ กทม.

///////////////////////////////////////////