มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เปิด Press Center อำนวยความสะดวกให้ผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่

มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เปิด Press Center อำนวยความสะดวกให้ผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่

เนื่องจากคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ประกาศเคลื่อนมวลชนออกมาปิดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 นั้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติงานสื่อมวลชน (Press Center) สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ต้องเข้าทำหน้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงการชุมนุม กปปส. โดยจัดห้องทำงานไว้รองรับผู้สื่อข่าว ณ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ซ.วัฒนโยธิน (ซอยเล็กๆ ก่อนถึงเซ็นเตอร์วัน) โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจขอใช้สถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ คุณคงศักดิ์ โทร. 084-673-3022 และคุณสมนึก โทร. 085-143-6909