สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย – “TJA 59th Anniversary”

 

( ดาวโหลดแบบ pdf / แบบ JPG )

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  59th Anniversary”

วันพุธที่  5  มีนาคม 2557  เวลา 17.00-21.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา

17.30 น. ลงทะเบียน

18.00 น.           ดนตรี

18.30 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

18.35 น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

18.40 น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

- เปิดตัวโครงการ 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

18.50 น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

1. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

2. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

3. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

19.10 น.           อภิปรายพิเศษ วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศ

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์            รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20.30 น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

20.10 น.           บรรเลงดนตรี


หมายเหตุ บริการอาหารเวลา 18.30 น. (Western Set)