เลขาธิการศาลยุติธรรมออกโรงติวสื่อมวลชน ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน

เลขาธิการศาลยุติธรรมออกโรงติวสื่อมวลชน ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายเชษฐ์ สุขสมเกษม รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เผยว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองในปัจจุบันจนนำไปสู่การใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.),พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ที่ให้อำนาจรัฐบาล ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้หลายฝ่ายพยายามหาข้อยุติ ด้วยองค์กรชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ บางครั้งใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นทางออกในการแก้ปัญหานั้น ศาลยุติธรรมก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จะระงับข้อพิพาทครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีทั้งฝ่ายผู้ร้องขอและมีผู้คัดค้าน เพื่อให้ศาลวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมทั้งให้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทข้อโต้แย้งสิทธิ์ การขอรับรองคุ้มครอง ขอบังคับตามสิทธิ์ ขอสั่งให้งดกระทำการ ขอให้กระทำการ ของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง กับมีอำนาจในการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง และวินิจฉัยเนื้อหาตามความผิดทางอาญา ในพ.ร.บ.,พ.ร.ก.ต่างๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

สื่อมวลชนเป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเหล่านี้ต่อประชาชน ที่ต้องทำโดยเที่ยงตรงด้วยความระมัดระวัง และรอบรู้ปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเวทีหรือเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ดังนั้นสมาคมจึงเชิญ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการศาลยุติธรรม จะมาบรรยายเรื่อง “ขอบเขตอำนาจศาลยุติธรรมในภาวะวิกฤติ” อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ.นี้ เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวัชรพยาบาล) โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสื่อ และสื่อมวลชนภาคสนามที่มีประสบการณ์สูงมาแล้ว ทั้งนี้ในภาคเช้าจะมีนายปฎิกรณ์ คงพิพิธ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา มาบรรยายเรื่องอาชญวิทยา และทัณฑวิทยาด้วย จึงขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและรายงานข่าว ได้ที่สมาคมนักข่าวฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

7 กุมภาพันธ์ 2557

 

**สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถแจ้งรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ e-mail : maewmeaw191@gmail.com หรือ tjareporter@gmail.com  หรือโทร. 02-6689422