ข่าว ธ.กรุงเทพมอบเงินสนับสนุนงานดินเนอร์ทอร์ค ครบรอบ 59 ปีส.นักข่าวฯ


นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นางสาวบุษดี  พนมภู กรรมการบริหารสมาคมฯ  เพื่อสนับสนุนการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2557  ‘The Journalists Association 59th Anniversary’  กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปีของสมาคมฯ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ และการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศวันพุธที่  5  มีนาคม 2557  เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา