บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส.นักข่าวไทยและส.นักข่าวเวียดนาม

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ Mr. Pham Quoc Toan  อุปนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศเวียดนาม  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  โดยทั้งสองสมาคมจะดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน

 

 

 

 

LIST OF VJA DELEGATION VISITS THAILAND AS GUEST OF TJA

From March 3-9, 2014

No.

Name

Position

 • 1.
 • Mr. Pham Quoc Toan

  Vice President of VJA

 • 2.
 • Mr. Do Hong Quang

  Frist Vice President of JA of Thanh Hoa province

 • 3.
 • Mr. Nguyen The Dung

  Vice President of JA of Ninh Binh province. Deputy Director of Ninh Binh Radio and TV

 • 4.
 • Mr. Nguyen Anh Dung

  Editor-in-chief of Contribution Newspaper

 • 5.
 • Mr. Le Hoai Nam

  Deputy Permanent Secretary of Journalist Association Branch of Vietnam Investment Review.

 • 6.
 • Mr. Nguyen Van Binh

  Head of Reporter Department, the Journalist and Public Opinion Newspaper

 • 7.
 • Mrs. Nguyen Thu Hien

  Accountant of JA of Quang Ninh province

 • 8.
 • Mr. Trinh Quoc Dung

  Staff of VJA’s Office

 • 9.
 • Mrs.Phan Thi Hai Phuong

  People Daily Newspaper