เรื่อง ขออภัยในข้อผิดพลาด-ภาพประกอบเรื่อง “พีอาร์เอือมระอา “นักข่าว” หรือพระเจ้า?”

ประกาศ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ขออภัยในข้อผิดพลาด

ตามที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือวันนักข่าว ซึ่งเป็นหนังสือ
รายงานประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาคมฯ โดยภาพประกอบเรื่อง “พีอาร์เอือมระอา “นักข่าว” หรือพระเจ้า?” ในหน้าที่ ๙๐ มีการนำภาพคุณนวพร ไชยมงคล และคุณวันทนีย์ โตสกุล   มาใช้เป็นภาพประกอบ

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขออภัยในความผิดพลาดที่ได้นำภาพดังกล่าวมาตีพิมพ์โดยมิได้ขออนุญาตและขอเรียนชี้แจงว่าสมาคมฯมิได้มีเจตนาจะให้เนื้อหาของเรื่องสื่อไปถึงบุคคลในภาพ


10 มีนาคม 2557