เสวนาเรื่อง “เสรีภาพ…บนความรับผิดชอบ – หยุดวาทกรรมความขัดแย้ง” -จัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก “World Press Freedom Day”-2 พ.ค. 57 ณ สมาคมนักข่าวฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

*******************************************************************************************

๑๐.๐๐  น.        กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดย นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

๑๐.๐๕ น.       แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

หัวข้อ “เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ”

โดย       นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๐.๑๕ น. เสวนาเรื่อง “เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ - หยุดวาทกรรมความขัดแย้ง”

วิทยากร  นายสุนัย ผาสุก ผู้ประสานงานที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรต์วอตช์

ประจำประเทศไทย

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ นักวิชาการด้านไอที

ผศ. พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ  นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก “World Press Freedom Day”

 

เนื่องด้วยในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  อีกทั้งยังเป็นวันที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

เสรีภาพของสื่อมวลชนถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน และเป็นหลักประกันเสรีภาพอื่นๆ ด้วย เสรีภาพของสื่อมวลชนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล เพื่อเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง  ดังนั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจะออกมาย้ำเตือน รัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะ เคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชนตามระบอบประชาธิปไตย

ในปี 2557 นี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ : Stop Hate Speech” ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯ เตรียมจัดทำเสื้อ “เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ : Stop Hate Speech” สำหรับผู้สื่อข่าว-ช่างภาพภาคสนาม ได้ร่วมกันใส่รณรงค์กิจกรรมครั้งนี้ โดยให้ผู้สื่อข่าวที่ประจำแต่ละองค์กร ส่งจำนวนผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ กลับมายังสมาคมนักข่าวฯ ที่ tjareporter@gmail.com เพื่อทางสมาคมนักข่าวฯ จะได้จัดเตรียมเสื้อได้ครบตามจำนวน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 นี้

 

1 เมษายน 2557

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเสื้อวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////