สมาคมนักข่าวฯ และสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้กำลังใจหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

เมื่อเวลา 10.40 น. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล นายพรชัย  ปุณณวัฒนาพร กรรมการ นายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ และนายสวิชย์ บำรุงสุข อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี นายประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประธานมูลนิธิแสง ไซ้กี เหตระกูล และดร. ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด  บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 57