กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภาพกายและใจ

ภาพบรรยากาศการอบรม


 

 

///////////////////////////////////

กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภาพกายและใจ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28- วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557  ณ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

นายไพรัช มิ่งขวัญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จะจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 28- วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดย กิจกรรมในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีทักษะในการบริหารร่างกาย รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และ รุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตามไปด้วย

กิจกรรมในโครงการจะประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ, รับฟังการบรรยายเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ,ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน   นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557  (  โดยจะสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สมาชิกสมาคมก่อน) ทางโทร. 02-243-8673 หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com เว็บไซด์ www.tja.or.th

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการดูแลห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพ  เพื่อสุขภาวะของสื่อมวลชน

“ พิราบฟิต แอนด์ เฟิร์ม รุ่น 6”

วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่  29 มิถุนายน  2557

ณ โรงแรม สามพราน  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่  28 มิถุนายน 2557

07.00 น                  ลงทะเบียน  แบ่งกลุ่ม  แจกป้ายชื่อ

08.00 น.                 ออกเดินทางจากสมาคมฯ

09.30 น.                 เดินทางถึงที่พัก

10.00-10.15 น        กล่าวเปิดงาน

โดย  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย

10.15-10.30 น.       รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.      บรรยาย “รอบรู้ปัญหาโรคคนทำงานในสำนักงาน” (ออฟฟิศ  ซีนโดรม)

12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.       กลเม็ดเคล็ดลับการนวดแบบผ่อนคลาย (วิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

15.00-18.00 น.        แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “นักข่าวกระทะเหล็ก” (ทำอาหาร)

และประกาศผลโดยกรรมการกิตติมศักดิ์

18.30-19.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.30-20.30 น.         “ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

วันอาทิตย์ที่ 29  มิถุนายน 2557

07.00-08.00 น.         นัดรวมพล “โยคะยามเช้า”

08.00-09.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.30 น.        สนทนา “กินดีชีวิตมีคุณภาพ”     (โดย นพ .ฆนัท   ครุฑกุล รพ.รามา)

10.30.-11.00 น.        รับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.         สรุปภาพรวม

12.00 น.                    กล่าวปิดงาน – รับประทานอาหารกลางวัน –  เดินทางกลับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อควรปฏิบัติ

  1. ข้าวที่บริการในงานเป็นข้าวกล้อง
  2. กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย
  3. งดเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
  4. ผู้สื่อข่าวที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300