สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  มอบสินไหมมรณกรรม ของ นายบุญเสริม  พัฑฒนะ   จำนวนเงิน  100,000.-  บาท   ให้แก่ผู้รับประโยชน์  นายศรณย์  พัฑฒนะ  และนายศรันย์  พัฑฒนะ   บุตรชาย   ซึ่งสมาคมฯ  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)