สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศยุติบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศยุติบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ

นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันนี้ ( 29  พฤษภาคม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้ยุติบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยจะมีผลให้กิจกรรมใดที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังจะยุติการเป็นสำนักเลขาธิการของสมาพันธ์ฯอีกด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีจดหมายถึง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฯ เพื่อให้มีการทบทวนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ดำเนินไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องและยึดหลักความสมานฉันท์ระหว่างสมาคมในสมาพันธ์ฯ แต่มิได้มีการตอบรับหรือดำเนินการใดๆ จึงเป็นที่มาของมติดังกล่าว

 

29 พฤษภาคม 2557

////////////////////////////////////////////////////