การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2557

รายชื่อนักข่าวที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2557

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่งที่สังกัดปัจจุบัน
1 นางสาว รักขจิต  โชติธรรมธรา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้รายงานข่าว
2 นาย เจตน์ เลิศจรูญวิทย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นักสื่อสารมวลชน ปฎิบัติการ
3 นาย นพกร พุทธสิมมา เดลินิวส์ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม
4 นางสาว ธมลวรรณ วีรโชคสถิต เดลินิวส์ ผู้สื่อข่าวสตรี
5 นางสาว จอมสุดา ของดี เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้สื่อข่าวการเมือง
6 นาย กอบกานต์ สำเภา เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้สื่อข่าวการเมือง
7 นาย เดชพันธุ์ สีห์ธนขจรภัทร ดรีมทีมเน็ตเวิร์ค ผู้สื่อข่าว
8 นางสาว อรวรรณ วงศาโรจน์ ดรีมทีมเน็ตเวิร์ค ผู้สื่อข่าว
9 นาย บูรกร ทิพยสกุลชัย ThaiPublica ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
10 นางสาว วิมลวรรณ จันทะคาม ฐานเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวสายการตลาด
11 นางสาว กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้สื่อข่าวการศึกษา-สาธารณสุข
12 นางสาว จีระภา สุริสุข ไทยรัฐทีวี ผู้สื่อข่าว
13 นาย นำโชค บุญชู ไทยรัฐทีวี ผู้สื่อข่าวการเมือง
14 นางสาว วาทินีย์ นนธิจันทร์ ประเด็นเด็ด7สี Mediastudio ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม
15 นางสาว จุฑารัตน์  มีช้าง ประเด็นเด็ด7สี Mediastudio ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม
16 นาย ธงไทย ระวังวงศ์ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผู้สื่อข่าวการเมือง
17 นางสาว สุชาดา วันทอง นสพ.แนวหน้า ผู้สื่อข่าว โต๊ะการเมือง
18 นาย บัญชา จันทร์สมบูรณ์ นสพ.แนวหน้า ผู้สื่อข่าวทั่วไป
19 นางสาว บุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ผู้สื่อข่าว
20 นาย สานนท์ เจริญพันธุ์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค ผู้สื่อข่าว
21 นางสาว รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ผู้สื่อข่าว
22 นางสาว ดวงกมล เจนจบ ไทยพีบีเอส ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์
23 นางสาว ทิพย์กันยา บุญลอง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้สื่อข่าวเวทีประชาชน
24 นางสาว กชกร  ภู่ตระกูล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขียนข่าว และวิจัย
25 นางสาว อโนทัย สกุลทอง เนชั่นทีวี ผู้สื่อข่าว
26 นาย ธัญวัฒน์ อิพภูดม เนชั่นทีวี ผู้สื่อข่าว
27 นาย เจษฎา  จี้สละ โพสต์ทูเดย์ ผู้สื่อข่าว
28 นาย นันทพงศ์ ม่วงพิณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สื่อข่าว
29 นาย ภัทรพล   นิธิวรพล สปริงนิวส์ ผู้สื่อข่าว
30 นาย สุพจน์ สันติวงศ์วัฒนา สปริงนิวส์ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้สื่อข่าวการเมือง
31 นางสาว YANNI TAN(เนตรดาว) ซิงเสียนเยอะเป้า ผู้สื่อข่าว
32 นางสาว วรารัตน ไชยภัทรคุณเจริญ นิวส์ทีวี ผู้สื่อข่าวสังคม

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

(ภาพบรรยากาศการอบรม)

 

 

 

 

ที่ สขนท. 100/15/2557

10  มิถุนายน  2557

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ , บรรณาธิการ , หัวหน้าข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ใบรับรองส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2557

(ผู้เข้าอบรมต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนเอง ที่ www.tja.or.thหลังส่งใบรับรองแล้ว)

https://docs.google.com/forms/d/15wZb543PqLrHzC8eiIdaSB90QxMy1fclxwt2d58vG6s/viewform?c=0&w=1

2. กำหนดการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา ฯ  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ารับการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา (The Bayview Pattaya) จ.ชลบุรี (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ คณะผู้จัดงาน ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการในสื่อของท่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-3 ปี เข้าร่วมการอบรมหน่วยงานละ  2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโทรสาร 02-668-7505 หรือ E-mail: tjareporter@gmail.com และต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่ link สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม  2557  (รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงานติดต่อ นายพีรพัฒน์ โทร. 02-668-9422 , 086-074-0005

////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557
วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา (The Bayview Pattaya) จ.ชลบุรี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2557

วันศุกร์ที่  25  ถึงวันอาทิตย์ที่  27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา (The Bayview Pattaya) จ.ชลบุรี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม

06.30 - 07.00 น           ลงทะเบียน

07.00 – 09.00 น           ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

09.00 – 09.15 น   พิธีเปิดการอบรม โดย นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

09.15 - 10.00 น            กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม (สันทนาการ)

โดย       นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง        สำนักข่าวเนชั่น

10.00 - 10.30 น           พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.00 น           ชี้แจง การอบรมทั้งหมด  โดย นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11.00 -12.00 น            สนทนา “ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างแหล่งข่าว เครือข่ายนักข่าวรุ่นต่อรุ่น”

โดย       นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์               หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายอัครพล นิยมญาติ                 รอยเตอร์

12.00 - 13.00 น            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.15 น            กิจกรรมสันทนาการ (ความจริง และความรู้สึก)

13.15 - 14.00 น กิจกรรม การวางแผนการทำข่าว และโครงสร้างข่าว

โดย       นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายจตุรงค์  แสงโชติกุล               สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

14.00 – 15.00 น.       สนทนา “ปัญหาเมืองพัทยา”

โดย       นายรณกิจ เอกะสิงห์       รองนายกมืองพัทยา

นายสินธ์ไชย  วัฒนศาสตร์สาธร   นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา

ดร.สมนึก จงมีวศิน         นักวิชาการ ปัญหาขยะอุตสาหกรรม

ผู้ดำเนินรายการ โดย นายจตุรงค์  แสงโชติกุล    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

15.00-15.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.00 น.             แยกกลุ่มสัมภาษณ์แหล่งข่าว เมืองพัทยา
(แยกห้องสัมภาษณ์แหล่งข่าว-วิทยากรสังเกตุการณ์)

นายรณกิจ เอกะสิงห์       รองนายกมืองพัทยา

นายสินธ์ไชย  วัฒนศาสตร์สาธร   นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา

ดร.สมนึก จงมีวศิน                     นักวิชาการ ปัญหาขยะอุตสาหกรรม

16.00-18.00 น.                   วางแผนการทำข่าวลงพื้นที่ แต่ละกลุ่ม กับพี่เลี้ยง

18.30 - 19.30 น                        รับประทานอาหารเย็น

 

วันเสาร์ที่  26 กรกฎาคม 2557

07.30 - 08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 09.30 น           กิจกรรสันทนาการ (กำแพงเบอร์ริน)

09.30 – 9.45  น.           สรุปเนื้อหา วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

และ  นายจตุรงค์  แสงโชติกุล  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

(ให้คำปรึกษา เฉพาะกลุ่มที่ต้องการก่อนลงพื้นที่ทำข่าว)

09.45 - 15.30 น            ลงพื้นที่ทำข่าว  แบ่งกลุ่มลงพื้นที่พร้อมพี่เลี้ยง ใช้พาหนะรถสองแถว จำนวน 5 คัน

15.30 - 19.30 น         เขียนข่าวจากการลงพื้นที่ทำข่าว

1. เขียนข่าว 1 เรื่อง พร้อมภาพประกอบข่าว 1 ภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

2. คลิปข่าว 1 เรื่อง (เรื่องเดี่ยวกับข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

(ส่งภายในเวลา 19.30 น )

20.00 -22.00 น             รับประทานอาหารเย็นพร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์

21.00 – 22.00 น.          ประชุมประเมินผลการอบรมประจำวัน

 

วันอาทิตย์ 27 กรกฎาคม 2557

07.30 -  08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

09.00 -  09.30 น            กิจกรรมสันทนาการ

09.30 -  10.30  น           สนทนา รู้เท่าทันแหล่งข่าว

โดย นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10.30 -  11.00  น                      นำเสนอผลงาน ( กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที )

11.00 - 11.15 น            พักรับประทานอาหารว่าง

11.15 - 12.00 น            วิพากษ์ผลงาน

12.00 - 12.30 น            ประกาศรางวัล  แจกประกาศนียบัตร  พิธีปิดการอบรม

โดย  นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.30 -13.30 น            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -15.00 น             ออกเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบรับรองส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557
วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา (The Bayview Pattaya) จ.ชลบุรี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

1.

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) …………………….……………………นามสกุล………………………….……….……………ชื่อเล่น …………

ชื่อหนังสือพิมพ์..…….. ………………….……………………………ตำแหน่ง ……………..……………………………..……………

ประสบการณ์การทำข่าว………………………………………………….……………………ปี…………………………….……เดือน

โทรศัพท์……………….……………………..……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………โทรสาร…………………….

E-mail:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

2.

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) …………………….……………………นามสกุล………………………….……….……………ชื่อเล่น …………

ชื่อหนังสือพิมพ์..…….. ………………….……………………………ตำแหน่ง ……………..……………………………..……………

ประสบการณ์การทำข่าว………………………………………………….……………………ปี…………………………….……เดือน

โทรศัพท์……………….……………………..……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………โทรสาร…………………….

E-mail:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

 

(…………………………………………..………………………………)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ , บรรณาธิการ , หัวหน้าข่าว …………………………………..…………

โทรศัพท์……………………………………………………

 

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบรับรองส่งผู้อบรมฯ  มายังสมาคมนักข่าวฯ ทางโทรสาร 02-668-7505 / e-mail: tjareporter@gmail.com

*** ผู้สมัครต้องลงทะเบียนการสมัครเอง ที่ www.tja.or.th หลังส่งใบรับรองแล้ว*****

https://docs.google.com/forms/d/15wZb543PqLrHzC8eiIdaSB90QxMy1fclxwt2d58vG6s/viewform?c=0&w=1

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศราฯ  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ชุมนุมนักข่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและสร้างแหล่งข่าวและเครือข่ายนักข่าวให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ามาสู่วิชาชีพ  ซึ่งในปัจจุบันเกิดสื่อทีวีดิจิตอล 48 ช่อง นอกเหนือจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อดาวเทียม  ทำให้นักข่าวใหม่มีมากมายที่อยู่ในสนามข่าว ยังขาดทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่สื่ออย่างมีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น เทคนิคตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การจับประเด็น  การนำเสนอที่น่าสนใจ  เป็นต้น

ผลจาการอบรมดังกล่าว เมื่อนักข่าวมีศักยภาพต่อหน้าที่ของตนเองและต้องมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  แล้วสังคมก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่อง ข้อเท็จจริง ความรู้ การตรวจสอบทุจริต สร้างความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีศักยภาพมากขึ้นเพิ่มมุมมองการเมือง เศรษฐกิจกว้างขวางรอบด้าน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะ เทคนิค การทำงานสื่อ

3. ปลูกฝังจริยธรรมสื่อให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งที่ตนเองนำเสนอไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมการอบรม

นักข่าวไม่จำกัดสายงานและสังกัด อายุงาน 1-3 ปี  จำนวน 30 คน

ระยะเวลาจัดอบรม

วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม  2557

สถานที่

โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา (The Bayview Pattaya) จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย           ที่ปรึกษา

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล           อุปนายก วิชาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ    ประธานโครงการ

นายอรุณ  ล่อตระกูล                   หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ           ผู้จัดการโครงการ

นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช       หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                 วิทยากรหลัก

นายจตุรงค์  แสงโชติกุล               สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส         ผู้ช่วยวิทยากร