สมาคมนักข่าวเตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกชี้แจงสิทธิขั้นพื้นฐานสื่อต่อ คสช.

 

สมาคมนักข่าวเตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกชี้แจงสิทธิขั้นพื้นฐานสื่อต่อ คสช.

วันเดียวกัน (26มิ.ย.)  เมื่อเวลา 13.00 น. ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถ.สามเสน นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่า วันนี้ (26มิ.ย.) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ตามวาระปกติ  แต่ฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อฯ  ได้เสนอกรณีที่พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตั้งคณะทำงาน 5 ฝ่าย เพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  เป็นวาระด่วน  ซึ่งภายในที่ประชุมได้มีการหารือกันกว้างขวาง ก่อนจะมีมติที่ประชุม ให้ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก แก่พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ทำเนียบรัฐบาล  ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ เพื่อชี้แจง เรื่องหลักสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เนื่องจาก ตามหลักการสื่อมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข่าวที่นำเสนอเองอยู่แล้ว รวมถึงยังมีกฏหมายควบคุมดูแลอย่างชัดเจน ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่ 25มิ.ย.มีเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางไปที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เบื้องต้นสมาคมมีการประสานงานร่วมกับคณะทำงานของคสช.แล้วทราบว่าทางคสช.เองก็รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และคาดว่าการกระทำดังกล่าวอาจเกิดจาความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เนื่องจาก คณะทำงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะไม่มีนโยบายคุกคามการทำหน้าที่สื่อมวลชน