งานเติมกำลังใจคนข่าวภาคสนาม

งานเติมกำลังใจคนข่าวภาคสนาม

 

 

 

เมื่อเวลา 18.00น. วันที่ 4 ก.ค. ที่สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ถ.สามเสน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดงานเติมกำลังใจครั้งที่2  เพื่อให้สื่อมวลชนภาคสนามได้มีโอกาสผ่อนคลาย หลังจากตรากตรำทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งเมื่อมีเหตุรุนแรงก็ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูญเสีย เพื่อรายงานข่าวข้อเท็จจริงการชุมนุมทางการเมืองจากกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดในช่วงกว่า8เดือนที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนภาคสนามจากทุกแขนงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ภายในงาน กลุ่มนักข่าวภาคสนามยังได้ร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และกองบรรณาธิการของสื่อแต่ละสำนัก  ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของช่างภาพ ผู้สื่อข่าวในสังกัด อาทิ การประกันชีวิต เบี้ยเสี่ยงภัย และอุปกรณ์ป้องกันในการทำข่าวที่มีสถานการณ์รุนแรง และมลพิษจากสารเคมี  รวมถึงให้มีการกำหนดฐานค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานกลางในประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็นจริง  ขณะเดียวกัน นางดวงใจ ธรรมวงษา มารดาของนายชัยภัทร ธรรมวงษา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าประจำกระทรวงแรงงาน ที่เสียชีวิตจากโรคแผลในลำไส้และเบาหวาน ได้มอบเงินจำนวน 230,000 บาท ให้ทางสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดตั้งกองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน สนับสนุนช่วยเหลือสื่อมวลชนภาคสนามที่ทุกข์ร้อนในด้านต่างๆ