ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมภาษากัมพูชาเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชน

 

เรื่อง     ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมภาษากัมพูชาเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชน

เรียน    หัวหน้าบรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว

 

ด้วยชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดอบรมอบรมภาษากัมพูชาเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ (อบรมทุกวันอาทิตย์ รวม ๕ สัปดาห์) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ (จำนวนจำกัด)

 

ทั้งนี้ได้แนบหนังสือเชิญ และใบสมัครมายังอีเมล์ฉบับนี้

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังอีเมล์นี้ หรือ fax. ๐๒-๒๔๑-๓๑๖๐   ภายในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม นี้ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

ขอบคุณมากค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ASEAN Journalists Club, Thai Journalists Association (AJC)
ติดต่อ..นเรศ  เหล่าพรรณราย (เลขานุการ)     โทร.081-805-2192
เนตรชนก ยุบลมูล (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)     โทร.086-888-8262

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@