23-24สค.57-อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 7

 

 

 

 

อบรม ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ ๗

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ เรือนไทยบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม   สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ  เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ เรือนไทยบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม      โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น

ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของนักเขียนที่เป็นนักข่าว:ศึกษาจากบทบาทศรีบูรพา” โดยวิทยากร  เชียงกูล   สนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน”     บรรยาย โลกวรรณกรรมและกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย  พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย”  (คุยกับนักข่าวที่เป็นนักเขียน   บรรยายลิขสิทธิ์ จริยธรรมและศักดิ์ศรีของนักเขียน  การฝึกปฏิบัติเขียนงานวรรณกรรม โดยวิทยากรมือรางวัลอีกหลายท่าน )

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่ง  ใบสมัคร มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  หรือโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลด กำหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่  ๗

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ เรือนไทยบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗

๙.๐๐ น.             พิธีเปิดการอบรม

โดย         สุวิทย์ กิ่งแก้ว     รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)

เจน สงสมพันธุ์       นายก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๑๕ น.           สนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน”

โดย         นิรันดร์ศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการ จุดประกายวรรณกรรม

รุ่งมณี เมฆโสภณ  เจ้าของผลงาน “คนสองแผ่นดิน” และ “ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด”

และผลงาน ถอดหน้ากากสายลับตัวแม่ สตรีหมายเลข ๐

๑๐.๓๐ น.              พักอาหารว่าง

 

๑๐.๔๕ น.           ปาฐกถาพิเศษ    “บทบาทของนักเขียนที่เป็นนักข่าว:ศึกษาจากบทบาทศรีบูรพา”

วิทยากร  เชียงกูล

๑๒.๐๐ น.              อาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ น.           โลกวรรณกรรมและกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.              อาหารว่าง

 

๑๕.๑๕ น. “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย”

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลเซเว่นบุ๊ตอะวอร์ด-ชีวิตสำมะหาอันใด  กวีซีไรต์ ๒๕๔๗

ประชาคม ลุนาชัย           นักเขียนนวนิยายรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด “เขียนฝันด้วยชีวิต”

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

อุทิศ เหมะมูล                 นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๒  “ลับแล,แก่งคอย”

ดำเนินรายการโดยจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

 

๑๗.๐๐ น.           เปิดอภิปรายทั่วไป

๑๘.๐๐ น.              อาหารเย็น

 

๑๙.๐๐ น.           คุยกับนักข่าวที่เป็นนักเขียน

โดย         ภัทระ คำพิทักษ์             เจ้าของนามปากกา “กระบี่ไม้ไผ่”

วาสนา นาน่วม               เจ้าของผลงาน “ลับลวงพราง” ****

มาตุภูมิ มุสลิมีน             ผู้ผ่านการอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ ๓ เจ้าของ

ผลงานรวมบทกวี “บทเพลงแห่งมาตุภูมิ”

ดำเนินรายการโดย          อริสรา ประดิษฐสุวรรณ   เจ้าของรางวัลเรื่องสั้นผ่านบล็อกยอดเยี่ยมจุดประกายอวอร์ดส์

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น.              ทบทวนการสัมมนาวันแรก และเขียนงาน

๑๐.๓๐ น.              ส่งผลงานเขียน

๑๐.๓๐ น.              อาหารว่าง

 

๑๐.๔๕ น.              ลิขสิทธิ์ จริยธรรมและศักดิ์ศรีของนักเขียน

โดย เจน สงสมพันธุ์ นายก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ น.              อาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ น.              วิจารณ์งานเขียน

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง        ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรต์ ๒๕๔๗ “แม่น้ำรำลึก”

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ประชาคม ลุนาชัย     นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด “เขียนฝันด้วยชีวิต”

อุทิศ เหมะมูล                 นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๒  “ลับแล,แก่งคอย”

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย       นักวิจารณ์อิสระ

๑๕.๐๐ น.              อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.              ติดดาวงานเขียน

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@