ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานข่าวร่วมเสวนา ”ถอดบทเรียนการทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง”

 

กำหนดการ ถอดบทเรียนการทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557

คุ้มแม่น้ำท่าจีนหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ. นครปฐม


วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

08.00 น.           ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

09.00 น.           เดินทางถึงที่พัก

09.30 น.           กล่าวนำการพูดคุยเรื่องถอดทบเรียนการทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

10.00 น.           ผู้เข้าร่วมแนะนำตัว

10.30 น.           แบ่งกลุ่มย่อย ถอดบทเรียนการทำงานจากนักข่าวภาคสนาม

-กลุ่มย่อยที่ 1 หัวข้อ “การรายงานข่าวความขัดแย้ง”

-กลุ่มย่อยที่ 2 หัวข้อ “ความปลอดภัยของทีมข่าว และความพร้อมในการลงพื้นที่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

-กลุ่มย่อยที่ 3 หัวข้อ “องค์ความรู้การรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง”

-กลุ่มย่อยที่ 4 หัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์รายงานข่าวความขัดแย้ง”

12.30 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.           รวมกลุ่มใหญ่ ถอดบทเรียน

15.30 น.           รับประทานอาหารว่าง

15.45 น.           นำเสนอ ข้อเสนอจากการถอดบทเรียน

โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์    ผู้อำนวยการ สำนักข่าวไทยพีบีเอส

คุณจรูญ ทองนวล                 ช่างภาพ ศูนย์ภาพเนชั่น

คุณปกรณ์ พึ่งเนตร               ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น

17.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.           ประชุมทีมงาน

 

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557

08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.           สรุปถอดบทเรียน

10.00 น.           ร่วมกันสรุปองค์ความรู้

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.           เดินทางกลับ กทม.

 

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

 

 

 

เรียน      ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานข่าวร่วมเสวนา ”ถอดบทเรียนการทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง”

เรียน    หัวหน้ากองบรรณาธิการ, บรรณาธิการ, หัวหน้าข่าว

 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่บานปลายกลายเป็นความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานข่าว ทั้งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ แม้กระทั่งผู้ประกอบการสื่อต่างๆ ได้รับผลกระทบ มีความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการทำหน้าที่ที่นำเสนอข่าวสารมาโดยตลอด

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่า การทำหน้าที่รายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งจนเกิดความรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานข่าวมีความสำคัญ  และถูกคาดหวังจากสังคมสูง สมควรที่จะนำเหตุการณ์ต่างๆ มาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความพร้อมในการทำข่าวอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ปฏิบัติงานข่าว ทั้งบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ที่สนใจร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ  “ถอดบทเรียนการทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง” ในวันเสาร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน  2557 (ณ รีสอร์ท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยขอความกรุณาส่งรายชื่อ ระบุตำแหน่ง อายุงาน พร้อมเล่าประสบการณ์การทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งสั้นๆ มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย e-mail : maewmeaw191@gmail.com หรือโทรศัพท์ 02-6689422  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเสวนาครั้งนี้จะสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่าจากบุคลากรในสังกัดของท่าน  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร