นายกสมาคมนักข่าวฯนำคณะเข้าบริจาคเลือด ฉลองครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมฯ

นายกสมาคมนักข่าวฯนำคณะเข้าบริจาคเลือด ฉลองครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมฯ

 


นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายคุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกให้น.พ.ประยุทธ์ ศิริวงษ์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาลและนายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล ผู้อำนวยการ วชิรพยาบาล ในโอกาสที่นำตัวแทนสื่อมวลชนเข้าบริจาคเลือดเพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมฯ