เปิดโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ

เปิดโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าว


นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯและจัดราชดำเนินเสวนา ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ กับภารกิจปฏิรูปประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)