ขอเชิญนักข่าวและช่างภาพร่วมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปสื่อในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.

คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปที่มีคุณเทพชัย หย่อง เป็นประธาน ขอเชิญนักข่าวและช่างภาพร่วมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปสื่อในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
สำหรับกรอบความคิดเห็นเบื้องต้นมีจำนวน 10 ข้อ ดังนี้
1.สิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อ
(ซึ่งจะต้องเร่งผลักดันให้มีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และฉบับที่ 103 โดยเร็ว)
2.จัดตั้งองค์กรสมาพันธ์วิชาชีพสื่อ
(การรวมตัวกันของ 2 สภาวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ)
3.Media Literacy
4.Media/Public Watch
5.กรอบจริยธรรมขององค์กร
6.พัฒนาศักยภาพคนทำสื่อและเนื้อหาสื่อ
7.หลักสูตรการบริหารสื่อ
8.News ombudsman
9.การกำกับดูแลร่วม (Co-regulation)
10.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
นักข่าวและช่างภาพที่สนใจกรุณาส่งชื่อและสังกัดมาที่    
tjareporter@gmail.com