สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบสินไหมมรณกรรมสมาชิก

 

28 พฤศจิกายน  2557    นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  200,000.-  บาท  ให้แก่  ผู้รับประโยชน์  นางทิพวรรณ  ยอดมั่น   100,000  บาท  และ   นายธนพล  ยอดมั่น   100,000.-  บาท     ซึ่งเป็นภรรยาและบุตรของ  นายประสิทธิ์  ยอดมั่น   ที่ถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆ นี้    สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมาคมฯ  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)