สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับจดหมายจากคณะบรรณาธิการสื่อเครือเนชั่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับจดหมายจากคณะบรรณาธิการสื่อเครือเนชั่น

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 58 นายวันชัย วงศ์มีชัย อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมฑ์แห่งประเทศไทย และ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รับจดหมายจากนายบรรยง อินทนา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี นายเสด็จ บุนนาค ประธานสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย (เนชั่นฯ) เรื่อง"จุดยืนสื่ออิสระ"

//////////////////////////////////////////////////////////