ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2557

 

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2557

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น.   ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ)  สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 5 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. ข่าวบทพิสูจน์จำนำข้าวรัฐบาลขาดทุนมหาศาล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ2. ข่าวแรงงานประมงนอกน่านน้ำคนไทยที่ถูกลืม นสพ.ไทยรัฐ 3.ข่าวเปิดโปงธุรกิจ “อุ้มบุญ” ไทย มดลูกโลก นสพ.ไทยรัฐ 4. ข่าวแฉขบวนเขมือบงบสร้างสนามฟุตซอล ๑๗ จังหวัด เหนือ อีสาน เสียหาย ๖๘๙ ล้าน นสพ.มติชน 5. ข่าวเปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” วัดสระเกศ สตง.ท้าทายอำนาจตรวจเงินหลวงเงินวัด  เกิดจุดเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบพระ นสพ.เดลินิวส์

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 58 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 4  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. “อาตมาไม่เกี่ยว” โดยนายธิติ วรรณมณฑา นสพ. บางกอกโพสต์ 2. "หนี" โดยนายธนารักษ์ คุณทน นสพ. บางกอกโพสต์ 3. "ใจสลาย " โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน  นสพ. คมชัดลึก 4. "ฝืน" โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น และ 5. "เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต" โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4  ฉบับ   1. เพิกถอนยกเข่งโฉนดบิน-บวม รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นสพ.ไทยรัฐ  2.ลักลอบขุดดิน สปก. ถมที่สร้างห้างสรรพสินค้า นสพ.ไทยรัฐ 3. เปิดโปงขบวนการรุกป่า ฮุปที่ดินทั่วไทยทวงคืนทรัพยากรชาติ นสพ.มติชน 4. มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลง นสพ.ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง และ 5. “พิษ ขยะไฮเทค” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวทั้ง 3 ประเภท  ในวันที่ 5 มีนาคม 2558เวลา 19.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) ในงานจะมีการอภิปรายพิเศษ  “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” โดยนายมานิจ สุขสมจิตร  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย