สื่อมวลชนจากทุกแขนงร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสฉลอง ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากทุกแขนงร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสฉลอง ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ร่วมบริจาครวม ๔๙ คน